IEC 60529 Thiết bị kiểm tra độ kín của nước áp suất IP X8 6 bar / IEC 60529 IP X8 Continuous Immersion 6 Bar Pressure Water Tightness Testing Equipment WTP-1

Thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất theo điều khoản 14.2.8 của Iec 60529 2013. Thử nghiệm đối với chữ số 8 đặc trưng thứ hai: ngâm liên tục tùy theo thỏa thuận. Trừ khi có tiêu chuẩn sản phẩm liên quan, các điều kiện thử nghiệm tùy thuộc vào thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng, nhưng chúng sẽ khắc nghiệt hơn so với các điều kiện được quy định trong 14.2.7 và chúng phải tính đến điều kiện là vỏ bọc sẽ liên tục được ngâm trong thực tế. sử dụng.

Mã: 1209-13350 Danh mục: