IEC60529 Hình 5 Vòi phun IPX3-4 Thiết bị thử nghiệm phun nước mạnh IPX-5-6 để kiểm tra tính năng chống thấm nước / IEC60529 Figure 5 IPX3-4 Spray Nozzle IPX-5-6 Strong Water Spray Test Equi

Hệ thống thử nghiệm phun được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60529 << Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (Mã IP) >>, được sử dụng để Kiểm tra Hiệu suất Chống thấm của các sản phẩm điện có đặc tính thứ hai là chữ số 5/6.

Máy này thích hợp để đánh giá xếp hạng bảo vệ vỏ bọc của các thiết bị điện và thiết bị điện tử, chống lại các tác hại do nước xâm nhập vào vỏ của thiết bị.

Mã: 1209-11960 Danh mục: