IEC60335 Thiết bị kiểm tra đầu dò chống va đập Thiết bị thử nghiệm đầu dò điện cực 0-40 ° C Đầu ra điện cực Điện áp thử nghiệm AC40-50V / IEC60335 Plug Socket Tester Anti Shock Probe Experim

Mã: 1209-13300 Danh mục: