IEC 60884-1 Khả năng ngắt và hoạt động bình thường Bộ kiểm tra ổ cắm điện Kiểm tra điều khiển độc lập Điều khiển PLC / IEC 60884-1 Breaking Capacity And Normal Operation Electric Plug Socket

Mã: 1209-13240 Danh mục: