IPX1234 Kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập Phòng kiểm tra độ chống thấm nước theo tiêu chuẩn IEC60529 512L / IPX1234 Ingress Protection Test Equipmnent IEC60529 Waterproof Degrees Test Chamber 5

Thiết bị kiểm tra mức độ chống thấm nước IPX1 / 2, IPX3 / 4 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60529 <Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ máy (Mã IP)>. Thiết bị này được áp dụng cho mục đích kiểm tra độ chống nước IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, được áp dụng rộng rãi bởi các sản phẩm đèn điện, các tổ chức chứng nhận sản phẩm điện và điện tử, các tổ chức thử nghiệm và doanh nghiệp sản xuất để kiểm tra chất lượng.

Mã: 1209-12900 Danh mục: