IEC60065 Hình 13 Đầu dò kiểm tra ngón tay của trẻ em 19 để kiểm tra xem có thể chạm vào các bộ phận nguy hiểm hay không / IEC60065 Figure 13 Finger Children Test Probe 19 To Test Whether The

Có thể kết hợp với máy đo lực đẩy để đạt lực thử tải 10N.

Mã: 1209-12600 Danh mục: