Thiết bị kiểm tra vật liệu dây cắm để chịu điện trở cách điện cực tính Chịu được điện áp / Plug Cord Material Testing Equipment For Polarity Insulation Resistance Voltage Withstand HT-DX02A

Thiết bị thử nghiệm này là thiết bị thử nghiệm đa chức năng cho dây cắm hoặc cáp nguồn. Nó được sử dụng để kiểm tra toàn diện các đặc tính điện bao gồm hiệu suất của ngắt điện, cực tính, điện trở cách điện, điện áp chịu đựng, đồng tiếp xúc hoặc rò rỉ điện của dây, cáp, v.v.
Thao tác dễ dàng và tốc độ kiểm tra nhanh (có thể kiểm tra 900 ~ 1500 dòng mỗi giờ). Sản phẩm tốt sẽ được in trên ký hiệu “▲” đủ tiêu chuẩn. Khi có sản phẩm bị lỗi, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động với âm thanh – ánh sáng báo động.
Chỉ có cắt giảm đường dây bị lỗi thì thiết bị mới có thể tiếp tục hoạt động.

Mã: 1209-12560 Danh mục: