Máy thử nghiệm uốn lạnh IEC 60811-1-4 cho vật liệu cách điện / vỏ bọc / IEC 60811-1-4 Cold Bending Test Machine For Insulating / Sheathing Materials HDX1307

Thiết bị này nói chung dành cho cáp có đường kính tổng thể đến và bao gồm 12,5 mm, hoặc cho cáp dẹt, kích thước trục chính lên đến và bao gồm 20 mm. Theo tiêu chuẩn IEC60811-1-4, điều 8.1 và 8.2, các phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện và cáp quang-phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung-Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp.

Mã: 1209-13610 Danh mục: