IEC60332 Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy, Đốt dọc cáp đơn 1 M³Phòng thử nghiệm điều khiển điện 1000w / IEC60332 Flammability Testing Equipment , Single Cable Vertical Burning 1 M³Electrical C

Hệ thống đánh lửa tự động tích hợp hệ thống đánh lửa, thời gian cháy chỉ mất 0,1s để đảm bảo rằng khí đốt cháy hoàn toàn.

Mã: 1209-12280 Danh mục: