IEC60884-1 Thiết bị kiểm tra ứng suất điện và nhiệt cho thiết bị đầu cuối không trục vít Điều chỉnh vô cấp tải dòng điện 192 chu kỳ / IEC60884-1 Electrical And Thermal Stresses Test Device F

Mã: 1209-12240 Danh mục: