Vật liệu gốm Máy kiểm tra áp suất Fuchsine và Methylated Spirit 0.5 – 20MPa ± 0.5MPa IEC60335-1 / Ceramic Material Fuchsine And Methylated Spirit Pressure Testing Machine 0.5 – 20MPa ± 0.5MP

Thiết bị thử nghiệm được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu chung của thiết bị thử nghiệm độ kín bằng gốm sứ IEC60335-1, 22.32,22.47, và 22.47 để thử nghiệm áp suất nước trong máy nước nóng lưu trữ. Nó bao gồm hai phần: bình thử màu đỏ tươi và thiết bị tăng áp.

Mã: 1209-11920 Danh mục: