Bộ kiểm tra dây phát sáng IEC60065-1 mô phỏng thử nghiệm căng thẳng nhiệt của thành phần phát sáng hoặc nguồn nhiệt / IEC60065-1 Glow Wire Tester Simulates Thermal Stress Test Of Glowing Com

Nguyên tắc thử nghiệm: dây tóc phát sáng có chất liệu và hình dạng theo yêu cầu (Ni77 / Cr20) được nung nóng đến nhiệt độ thử nghiệm là 550 ℃ 960 ℃ trong 1 phút bằng cách sử dụng máy thử dây phát sáng với dòng điện lớn. Sau đó, sử dụng áp suất cần thiết (0,95N) đốt mẫu thử theo phương thẳng đứng trong 30s. Bằng cách quan sát xem mẫu thử và vật dụng trên giường có bắt lửa hoặc thời gian cháy hay không, người sử dụng có thể phán đoán mức độ nguy hiểm bắt lửa của các sản phẩm điện và điện tử. Nó được sử dụng cho thử nghiệm đánh lửa, thử nghiệm nhiệt độ bắt lửa (GWIT), thử nghiệm khả năng bắt lửa và thử nghiệm chỉ số dễ cháy (GWFI) của vật liệu cách điện rắn và vật liệu dễ cháy khác.

Mã: 1209-11770 Danh mục: