Máy phát tín hiệu TV màu Thiết bị kiểm tra video âm thanh – 1Vp-p / 75Ω – Y, RY, BY / Color TV Signal Generator Audio Video Test Equipment – 1Vp-p/75Ω – Y, RY, BY AS305E

Bộ tạo tín hiệu TV màu AS305E là bộ tạo tín hiệu TV màu đa kênh, đa chuẩn. Nó sử dụng điều chế dải tần số trung gian và sau đó là chế độ tần số vô tuyến chuyển đổi tần số để đảm bảo rằng tín hiệu có các đặc tính nhất quán trong toàn bộ băng thông TV, vì vậy nó có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu TV mức tiêu chuẩn và một bộ điều chế hiệu suất cao. Kênh, tần số, định dạng TV và mức đầu ra của nguồn tín hiệu đều được hiển thị trên màn hình LCD cùng một lúc. Mỗi tín hiệu video đều có hướng dẫn và thao tác phím độc lập nên việc vận hành và sử dụng rất thuận tiện, màn hình hiển thị trực quan. Thiết bị kiểm tra video âm thanh

Mã: 1209-11670 Danh mục: