IEC60335-2-9 Khoản 19.101 Thử nghiệm độ bền của công tắc nướng bánh mì của thông số có thể điều chỉnh / IEC60335-2-9 Clause 19.101 Toaster Switch Endurance Test Of Adjustable Parameter TL-1

Mã: 1209-11260 Danh mục: