Áp suất thép IEC 60884-1 Hình 8 Thiết bị thử nghiệm nén bằng vận hành thủ công / Steel Pressure IEC 60884-1 Figure 8 Compression Test Equipment By Manual Operation CP-1

Mã: 1209-11240 Danh mục: