IEC61032 Hình 7 Thiết bị 11 Đầu dò ngón tay thử nghiệm cứng, Đầu dò ngón tay thử nghiệm bằng lực / IEC61032 Figure 7 Device 11 Rigid Test Finger Probe , Test Finger Probe With Force HT-I07

Mã: 1209-11020 Danh mục: