IEC60669-1 Thiết bị thử nghiệm IEC Tự chấn lưu Đèn 3 trạm Hộp 300v Công suất ngắt / IEC60669-1 IEC Test Equipment Self Ballast Lamp Load 3 Stations Box 300v Breaking Capacity HK1503

Mã: 1209-11010 Danh mục: