Máy đo khảo sát phòng ion 451P Phát hiện bức xạ Beta trên 1MeV & Gamma trên 25KeV / 451P Ion Chamber Survey Meter Radiation Detected Of Beta Above 1MeV & Gamma Above 25KeV

Tỷ lệ sắp xếp quá mức. Nếu tốc độ bức xạ tức thời được đo bởi Model 451P vượt quá 5 R / h, thì 'R' trong 'mR / h' hoặc 'Sv' trong 'Sv / h' được hiển thị sẽ nhấp nháy để thông báo cho người dùng rằng một lỗi tiềm ẩn trong giá trị bức xạ tích hợp tồn tại. Nhấp nháy sẽ dừng khi giá trị tích hợp bị xóa. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xóa RAM dữ liệu nhật ký.

Mã: 1209-11000 Danh mục: