IEC60065 2014 Điều khoản 15.4.3 Thiết bị thử nghiệm mô men xoắn chốt B và C Ổ cắm cố định – Ổ cắm / IEC60065 2014 Clause 15.4.3 B And C Pin Torque Test Apparatus Fixed Socket – Outlet HC9908

Cơ khí, đo mô-men xoắn và lực căng. Trọng lượng: 4N một, 20N hai, 50N một, có thể được sử dụng để đạt được lực kéo 40, 50, 54, 70N. Trọng lượng 50N có thể được sử dụng cho trọng lượng mô-men xoắn. Mô men xoắn cánh tay đòn: 8mm. Kiểm tra kéo cần hỗ trợ lò nhiệt độ cao

Mã: 1209-10510 Danh mục: