Bộ kiểm tra ổ cắm gia đình cho thử nghiệm tăng nhiệt độ của Điều khoản IEC60884-1 19 Hình 44 6 trạm có độ chính xác cao / Household Plug Socket Tester For The Temperature Rise Test Of IEC608

Mã: 1209-10930 Danh mục: