Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống xâm nhập đầu dò hình cầu IEC61032 Hình 1 với lực 50N / Test Sphere Probe Ingress Protection Test Equipment IEC61032 Fig.1 With Force 50N HT-I01 HT-I01T

Nó phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của IEC61032 hình 1, IEC60529 IP1 và IEC60065. Đầu dò này nhằm xác minh khả năng bảo vệ mu bàn tay của con người khỏi việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng là đầu dò cần thiết được sử dụng để ngăn chặn các bộ phận nguy hiểm và các vật thể rắn bên ngoài xâm nhập.

Đầu dò thử nghiệm này có thể được tùy chỉnh. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc khi mở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số hiệu là "T" bằng lực.

Mã: 1209-10420 Danh mục: