Máy kiểm tra Ozone từ xa EX-GDT-O3 / EX-GDT-O3 Remote Ozone Tester

Giới thiệu:
Máy kiểm tra Ozone từ xa EX-GDT-O3 phù hợp để phát hiện trực tuyến liên tục nồng độ ozone trong các môi trường công nghiệp khác nhau và môi trường nguy hiểm đặc biệt. Nó hiển thị kết quả trên màn hình LCD và xuất ra các tín hiệu tiêu chuẩn khác nhau. Máy kiểm tra Ozone từ xa EX-GDT-O3 dễ vận hành và phù hợp với mọi loại nơi nguy hiểm.
Mã: 1269-10790 Danh mục: