Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm TH-30R / TH-30R Temperature and Humidity Sensor

Giới thiệu:
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm TH-30R được sản xuất với các đặc tính chất lượng ổn định và đáng tin cậy, độ chính xác thử nghiệm cao, phạm vi đo rộng và màn hình kỹ thuật số rõ ràng, dễ sử dụng. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm TH-30R được sử dụng rộng rãi trong điện tử, dược phẩm, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ và các bộ phận sản xuất, nghiên cứu khoa học khác.
Mã: 1269-10770 Danh mục: