CLJ-BII(G) Máy đếm bụi không khí hai tốc độ dòng chảy / CLJ-BII(G) Two flow rate Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
CLJ-BII(G) Máy đếm hạt trong không khí hai tốc độ dòng chảy là một thiết bị đo chuyên nghiệp được sử dụng để phát hiện mức độ sạch của không khí trong phòng không có bụi. Tất cả các chức năng của nó được xử lý bằng máy vi tính và kết quả được phát hiện có thể được in ra trực tiếp. Máy đếm hạt trong không khí hai tốc độ dòng chảy CLJ-BII cũng có thể phát hiện hiệu quả thanh lọc vô trùng của môi trường một cách nhanh chóng và chính xác.
Mã: 1269-10750 Danh mục: