Cảm biến hạt trong không khí từ xa CLJ-R200 / CLJ-R200 Remote Airborne Particle Sensor

Giới thiệu:
Cảm biến hạt trong không khí từ xa CLJ-R200 được sử dụng để lắp đặt trong phòng sạch để theo dõi chất lượng không khí theo tình hình thực tế. Nó có thể theo dõi các hạt 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0um cùng một lúc.CLJ-R200 Remote Airborne Particle Cảm biến tuân theo tiêu chuẩn GMP, Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm, y học và sức khỏe, sản phẩm sinh học, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác.
Mã: 1269-10670 Danh mục: