Máy đếm bụi không khí cầm tay CLJ-H603 / CLJ-H603 Handheld Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí cầm tay CLJ-H603 là máy đo chuyên nghiệp được sử dụng để đo mức độ sạch của không khí trong xưởng phòng sạch. Toàn bộ máy được điều khiển bằng máy vi tính và kết quả đo được có thể được in trực tiếp. Máy đếm hạt trong không khí cầm tay CLJ-H603 là một thiết bị lý tưởng dụng cụ cho nhiều phòng ban đáp ứng nhu cầu dò tìm.
Mã: 1269-10600 Danh mục: