Đồng hồ đo chênh áp kỹ thuật số DP-40 / DP-40 Digital Differential Pressure Meter

Giới thiệu:
Đồng hồ đo chênh lệch áp suất kỹ thuật số DP-40 được phát triển để đo chênh lệch áp suất cho các mức khác nhau trong phòng sạch và ngoài phòng sạch. Nó hiển thị chênh lệch áp suất ở dạng kỹ thuật số và có chất lượng ổn định và độ chính xác cao. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất kỹ thuật số DP-40 là thiết bị lý tưởng cho nhiều bộ phận sử dụng, chẳng hạn như điện tử, dược phẩm và công nghệ sinh học, v.v.
Mã: 1269-10580 Danh mục: