Cảm biến Ozone giám sát trực tuyến UVO-201 / UVO-201 On-line Monitoring Ozone Sensor

Giới thiệu:
Cảm biến Ozone giám sát trực tuyến UVO-201 được sử dụng để kiểm tra nồng độ ozone trong không khí. Nó sử dụng Hấp thụ tia cực tím để phát hiện và phạm vi đo của nó là 0-500ppm. Cảm biến Ozone giám sát trực tuyến UVO-201 có thể tự động thay đổi phạm vi và giám sát sự thay đổi của nồng độ ozone trong không khí. Nó cũng có thể tự động trở về 0 sau khi sử dụng để đảm bảo độ chính xác của kết quả.
Mã: 1269-10550 Danh mục: