Máy đếm bụi không khí CLJ-B1030 / CLJ-B1030 Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ-B1030 là một loại máy đếm hạt bụi mới được sử dụng để đo kích thước và số lượng hạt bụi trong một đơn vị thể tích trong môi trường sạch. Máy đếm hạt trong không khí CLJ-B1030 có thể đồng thời theo dõi số lượng và sự thay đổi của các hạt trong 8 hạt kênh. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá chất lượng không khí trong nhà và kiểm tra hiệu suất của bộ lọc HEPA.
Mã: 1269-10530 Danh mục: