Máy đếm bụi không khí CLJ-B530 / CLJ-B530 Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ-B530 cung cấp lưu lượng 1,77 CFM (50 L/phút) với độ nhạy 0,3 μm. Dữ liệu đếm hạt có thể được xem thuận tiện trên màn hình, tải xuống bằng phần mềm và in trực tiếp tới máy in tích hợp. Máy đếm hạt trong không khí màn hình cảm ứng CLJ-B530 50LPM có thể tạo báo cáo đạt/không đạt cho ISO 14644-1, GMP.
Mã: 1269-10460 Danh mục: