Đồng hồ chênh áp JHC-3C / JHC-3C Differential Pressure Meter

Giới thiệu:
Đồng hồ đo áp suất chênh lệch JHC-3C được phát triển để kiểm tra sự chênh lệch áp suất không khí giữa các khu vực sạch liền kề ở các cấp độ khác nhau. Nó cho thấy sự chênh lệch áp suất không khí trong nhà và ngoài trời ở dạng kỹ thuật số. Đồng hồ đo áp suất chênh lệch JHC-3C có các đặc điểm về chất lượng đáng tin cậy, độ chính xác kiểm tra cao , hiển thị rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong điện tử, hàng không vũ trụ và các bộ phận khác.
Mã: 1269-10430 Danh mục: