Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV / FSC-IV Biological Air Sampler

Giới thiệu:
Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV là một loại bộ lấy mẫu không khí hiệu quả cao, được thiết kế theo nguyên tắc tác động của các hạt đa lỗ phản lực và lấy mẫu đẳng tốc. Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV có thể tích lấy mẫu lớn, hiệu suất ổn định và dễ sử dụng. Nó là một dụng cụ lấy mẫu sinh học không khí lý tưởng cho nhà máy thuốc, bệnh viện và các khoa khám nghiệm khác.
Mã: 1269-10390 Danh mục: