Bộ lọc / Filter box

Giới thiệu:
Hộp lọc được sử dụng rộng rãi trong các phòng sạch lớp 100.000 đến 10 lớp hoặc không lớp.
Mã: 1269-10320 Danh mục: