Buồng thử SCW-CJ / SCW-CJ horizontal laminar flow bench

Giới thiệu:
Băng thử dòng chảy tầng ngang SCW-CJ sẽ bảo vệ sản phẩm khỏi các hạt vật chất trong không khí một cách hiệu quả.
Mã: 1269-10190 Danh mục: