Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV / FSC-IV Biological Air Sampler

Giới thiệu:
Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV là một loại bộ lấy mẫu không khí hiệu quả cao, được thiết kế theo nguyên tắc tác động của hạt nhiều lỗ phun và được lấy mẫu động học. Bộ lấy mẫu không khí sinh học FSC-IV có khối lượng lấy mẫu lớn, hiệu suất ổn định và dễ dàng để sử dụng. Nó là một dụng cụ lấy mẫu sinh học không khí lý tưởng cho nhà máy thuốc, bệnh viện và các khoa khám bệnh khác.
Mã: 1269-10160 Danh mục: