Máy đo cường độ sáng LX-101 / Luxmeter

Giới thiệu:
LX-101 Luxmeter, còn được gọi là quang kế hoặc máy đo độ sáng, là dụng cụ đo cường độ ánh sáng. LX-101 Luxmeter cũng có thể đo mức độ chiếu sáng của vật thể.
Mã: 1269-10140 Danh mục: