Thiết bị thử nghiệm cháy cho sản phẩm thảm, theo chuẩn CFR 1630/1631, BS 6307, BS 4790, ISO 6925 / Carpet Flammability Tester CFR

Với sự gia tăng của các loại thảm nhỏ và hàng dệt khác cho gia đình, an toàn cháy nổ ngày càng quan trọng. Trì hoãn tốc độ đốt cháy hàng dệt sớm, không chỉ có thể cứu sống, còn có thể giành thời gian dập tắt đám cháy ngay từ đầu. Vì vậy, phát triển thảm chống cháy thử nghiệm khả năng chống cháy và nhận được sự quan tâm của quốc gia.

Máy kiểm tra khả năng cháy của thảm để phát hiện tính dễ cháy và tính chất chống cháy của thảm khi bị ngọn lửa nhỏ. Theo các tiêu chuẩn khác nhau, bạn có thể gập lại hai phương pháp để kiểm tra: phương pháp hạt kim loại nóng và định luật viên methenamine.

Mã: 1212-10710 Danh mục: