Thiết bị thử nghiệm cháy theo chuẩn CCAR-25 FAA.FAR.25.853 / FAR Bunsen Burner Test Apparatus

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn hàng không CCAR-25 Phụ lục F của phần đầu b (4), b (6), b (7)

Thiết bị được tích hợp phụ lục F, phần đầu tiên đốt b4 theo phương thẳng đứng và đốt cháy mục b 6 45 ° và 60 ° b7 nhu cầu về nhà ở và thiết kế; Và b2 là yêu cầu của bộ giữ mẫu và được tùy chỉnh cho các thí nghiệm khác nhau bằng cách sử dụng bộ giữ mẫu và quy trình thử nghiệm độc lập tương ứng ;

Sản phẩm này với hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng và PLC, có thể làm cho thí nghiệm trích xuất dữ liệu tự động hơn và dễ dàng hơn; và cung cấp quá trình đốt cháy ở góc 90 °, và 45 °, 60 ° với các quy trình thử nghiệm độc lập;

Mã: 1212-10480 Danh mục: