Thiết bị thử nghiệm nhiệt cho cáp điện theo chuẩn HCT-717, IEC 60754-1, IEC 60754-2, KS C IEC 60754-1, KS C 60754-1, KS C 60754-2, KWS 409

Máy đo IEC 60754-1 & 2 đo thể tích khí của Axit Halogen (IEC 60754-1), nồng độ pH (Máy đo PH, Ion hydro, IEC 60754-2), Độ dẫn điện (IEC 60754-2) và v.v. từ dây (cáp) bằng bức xạ nhiệt trong Lò ống (IEC 60754-1: 800 ° c, IEC 60754-2: 950 ° c)

Mã: 1212-10460 Danh mục: