Thiết bị thử nghiệm chống cháy cho găng tay chống cháy, FGW-828, EN 659-3.16, KFI FIS009-9 / Fire Fighter gloves waterproof tester

Máy kiểm tra độ lan truyền ngọn lửa bức xạ Panel là một thiết bị sử dụng bảng điều khiển nhiệt bức xạ được đốt cháy bằng khí để kiểm tra khả năng bắt cháy bề mặt của sản phẩm xây dựng (ASTM E 162) và nhựa tế bào (ASTM E 3675), chỉ số bảng bức xạ (Is) được đo

Mã: 1212-10410 Danh mục: