Thiết bị thử nghiệm cháy bức xạ nhiệt theo chuẩn NF P92-501, TB / T 2639.1/ Thermal Radiation Dripping Tester

Máy kiểm tra sự lan truyền ngọn lửa bức xạ nhiệt có thể được sử dụng cho độ dày hơn 5mm để đánh giá hiệu suất vật liệu cứng và đàn hồi, và nó được phát triển theo tiêu chuẩn thử nghiệm ngọn lửa NF P92-501. Máy thử cung cấp bức xạ nhiệt 30KW / m2, có thể dẫn đến mẫu khí dễ cháy dễ bay hơi và kích hoạt quá trình đốt cháy khí dễ bay hơi, đồng thời để quan sát trạng thái của ngọn lửa lan qua vật liệu và ước tính dữ liệu giải phóng nhiệt đốt. Thích hợp cho phương pháp thử nghiệm bức xạ của phương tiện giao thông đường sắt của vật liệu chịu lửa

Mã: 1212-10380 Danh mục: