Thiết bị thử nghiệm cháy chăn đệm ASTM D4151 / Blanket Flammability Tester ASTM D4151

Sự bùng cháy của chăn Kiểm tra được thiết kế và phát triển dựa trên ASTM D4151, thích hợp cho giường ngủ, bao gồm giường ngủ, chăn, nệm, gối, chăn, và những sản phẩm tương tự được trang trải trên giường của màn trình diễn chống cháy, phương pháp thử nghiệm này sử dụng ngọn lửa tiêu chuẩn để thiêu cháy bề mặt mẫu trong thời gian quy định, quan sát sự đốt cháy, mức độ tổn thương hoặc sự mất màu mẫu tiêu chuẩn, để đánh giá vải của thử nghiệm.

Mã: 1212-10000 Danh mục: