Máy kiểm tra kéo nén kiểu thủ công 1105 / Manual Test Stand 1105

For tension and compression tests in all products.

Mã: 1211-10320 Danh mục: