Thiết bị kiểm tra cáp 40 độ C Kiểm tra nhiệt độ thấp Phòng lạnh / 40 Degree Celsius Cable Testing Equipment Low Temperature Test Cold Chamber HDX1309

Buồng kiểm tra nhiệt độ thấp chủ yếu cung cấp môi trường nhiệt độ thấp (0 ℃ ~ -40 ℃), để mở tấm nắp đậy trên buồng nhiệt độ thấp, có thể nhìn rõ bên trong buồng nhiệt độ thấp thông qua thủy tinh hữu cơ trong suốt, chủ yếu để tiến hành nhiều loại thử nghiệm nhiệt độ thấp.

Mã: 1209-17650 Danh mục: