Máy hàn tự động chính xác cao cho điều hòa không khí thiết bị bay hơi / ngưng tụ / High precise Automatic Brazing Machine for Air conditioning Evaporator / Condenser HHAB01

Bằng cách cung cấp quy trình hàn tự động, kiểm soát chính xác thời gian gia nhiệt hàn và kiểm soát dòng khí bằng cách sử dụng bộ điều khiển lưu lượng khối lượng để đạt được nhằm kiểm soát chính xác nhiệt độ của vật hàn và bể hàn, nhằm đảm bảo sự ổn định và nhất quán của chất lượng hàn.
Lập chỉ mục bằng bộ chia tự động tinh vi, có thể đảm bảo rằng mỗi sai số góc hàn không vượt quá 15 ".
Lưu lượng khí đốt, thời gian hàn và các thông số khác có thể được điều chỉnh trong quá trình sản xuất, và các thông số quá trình khác nhau có thể được theo dõi trong thời gian thực; Các thông số quy trình đặt trước có thể được lưu trữ (tối đa: 30 nhóm), có thể gọi trực tiếp các thông số quy trình đặt trước thích hợp theo các mảnh khác nhau cần hàn.

Mã: 1209-17360 Danh mục: