40N  ± 2N Thiết bị kiểm tra công tắc Thực hiện Thiết bị kiểm tra áp suất Shell IEC60320-1 / 40N ± 2N Switch Tester Coupling Implement Shell Pressure Test Device IEC60320-1 SF-1

Mã: 1209-17350 Danh mục: