Thiết bị kiểm tra cáp IEC60335 / 4000cm³ Bom oxy – Máy kiểm tra lão hóa bom không khí / IEC60335 / 4000cm³ Cable Testing Equipment Oxygen Bomb – Air Bomb Aging Tester HJ0606

Thiết bị sử dụng cấu trúc hai buồng bên trong và bên ngoài, các mẫu được treo trong ống oxy, lấp đầy với độ tinh khiết của oxy ≥ 97%, tạo áp suất lên đến 2,1 ± 0,07 MPa và duy trì nhiệt độ ở 70 ° ± 1 ° C, sau đó quá trình kiểm tra lão hóa trong 96 giờ ở trạng thái này.

Mã: 1209-17210 Danh mục: