IEC60529 Thiết bị kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập IPX5 IPX6 Phòng thử nghiệm cát và bụi / IEC60529 IPX5 IPX6 Ingress Protection Test Equipment Sand And Dust Test Chamber HH0810

Buồng thử nghiệm cát và bụi được thiết kế và sản xuất theo IEC60529-2001 <Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (mã IP)> Hình 2, IEC60598-1-2008 và v.v. Nó mô phỏng nhân tạo môi trường bụi để kiểm tra khả năng chống bụi khả năng của các mẫu thử nghiệm. Thiết bị thử nghiệm này phù hợp với thử nghiệm cát và bụi của các sản phẩm điện của số 5 và 6 đặc trưng đầu tiên (IPX5 và IPX6).

Mã: 1209-17180 Danh mục: