Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy IEC60112 Thiết bị kiểm tra theo dõi rò rỉ với điện cực bạch kim / IEC60112 Flammability Testing Equipment Leakage Tracking Tester With Platinum Electrode LT-3

Nguyên tắc hoạt động của kiểm tra theo dõi rò rỉ (kiểm tra chỉ số theo dõi) là chất lỏng dẫn điện (0,1% NH 4 CL) có thể tích yêu cầu ở độ cao yêu cầu (35mm) và thời gian cần thiết (30 giây) giảm xuống theo điện áp giữa các điện cực bạch kim ( 2mm× 5mm) trên bề mặt của vật liệu cách nhiệt rắn. Do đó, người sử dụng đánh giá hiệu suất theo dõi điện trở của bề mặt vật liệu cách điện rắn dưới tác động kết hợp của điện trường và môi trường ẩm hoặc nhiễm bẩn. Nói cách khác, thiết bị này được sử dụng để đo chỉ số theo dõi so sánh (CT1) và chỉ số điện trở (PT1).

Mã: 1209-17170 Danh mục: