IEC 60456 Phòng thí nghiệm kiểm tra hiệu suất máy giặt thiết bị với 12 trạm thử nghiệm / IEC 60456 Clothes Washing Machines Appliance Performance Test Lab With 12 Test Stations HCWMEF01

Mã: 1209-17090 Danh mục: